IVA får ny chef

Björn O Nilsson blir ny VD  för Ingenjörsvetenskapsakademin, IVA, i augusti då Lena Treschow Torells förordnande går ut.

 I pressrelease från IVA sammanfattas  Björn O Nilsson's bakgrund och vision

Björn O Nilsson, född 1956, är doktor i biokemi vid KTH i Stockholm och affärsutvecklingschef på Biovitrum sedan 2007. Han har tidigare arbetat i flera ledande positioner inom bioteknik- och läkemedelsindustrin.
Björn O Nilsson var verksam i mer än tio år inom Pharmaciakoncernen, varav fyra år som FoU-chef vid Amersham Pharmacia Biotech i Uppsala. Därefter var han vd för Karo Bio AB till 2005. Åren 2005-2006 var han direktör för affärs- och teknikutveckling hos Biacore International AB. 

Genom sina uppdrag inom bioteknik- och läkemedelsindustrin, har Björn O Nilsson gedigen erfarenhet från en innovationsdriven bransch som genomgått stora förändringar. Hans intresse för avgörande strategiska frågor gör att IVA lockar med sitt gränssnitt där akademi, näringsliv och samhälle möts. Han ser akademien som en kvalificerad arena med stor integritet.

– Det är viktigt att kontinuerligt hitta nya sätt att driva IVAs mission vidare. IVA är en viktig röst i Sverige och varumärket inger stort förtroende, vilket är angeläget att värna och samtidigt utnyttja för opinionsbildning, säger Björn O Nilsson. 

Samspelet mellan ingenjörsvetenskap, ekonomi och näringsliv är en angelägen samhällsfråga vars betydelse ökar allt mer i den globaliserade världen, menar Björn O Nilsson.

– Genom sitt breda kontaktnät kan IVA bereda väg för svenskt näringslivs etableringar internationellt. IVA syns allt mer i världen, exempelvis genom samarbeten inom forskning och genom studieresor som akademien genomför.

 

 

 

 


Comments are closed.