iSupply summerar 2007

Logik, opto, sensorer och diskret hade bästa tillväxten 2007

  PlayStaion3 är en av orsakerna till tillväxten av hela 12,9 procent av logikprodukter och då speciellt ASIC. Både Sony och Toshiba ökade starkt tack vare PS3.

Opto ökade med 7,4 procent och sensorer med 7,3 procent. Diskreta produkter ökade något mer blygsamt med 4,2 procent. Analogt ökade 2,9 procent.

Mikroprocessortillväxten blev 2,1 procent. Noterbart är Intels ökning av 8 procent på bekostnad av AMD som tappade marknadsandel.

De applikationer som ökade mest fanns inom fordonssidan med 11,2 procents ökning, och den region som ökade mest var Asia/Pacific mod 6,6 procent

Comments are closed.