IR-termometer i kompaktformat

CALEX Electronics har introducerat sin senaste IR-termometer som kan användas helt fristående eller som komponent i mätsystem. Den kan användas i omgivningstemperaturer upp till +180°C och är mycket lätt att använda tack vare den intuitiva touchskärmen. Den täcker ett temperaturspann från -20 °C till +1000 °C i olika konfigurationer.

 

IR-termometrar har ett brett användningsområde i tillämpningar där man inte kan applicera fasta mätpunkter med termoelement eller Pt100. Typiska exempel är inom livsmedel, bagerier, asfaltläggning, ugnar, ishallar (curlingbanor) m m. Även felsökning i ställverk och elektrisk störd miljö (EMC) är lämpliga områden.
PyroMini kan konfigureras för fem olika mätområden, -20 °C till +100 °C, 0 °C till +250 °C, 0 °C till +500 °C, 0 °C till +1000 °C, med 4 till 20 mA utgång eller RS485/Modbus. Den femte varianten är -20 °C till +1000 °C ,där man kan välja mätområde inom spannet för maximal upplösning i önskat spann. Omgivningstemperatur för givaren är maximalt 180 °C utan extra kylning, vilket gör att man kan montera den i trånga och svåråtkomliga utrymmen tack vare den lilla storleken (18 x 45 mm). Emissiviteten kan ställas in för alla typer av materiel.
Via elektronik/presentationsmodulen kan man dels ställa in mätområde, skala, emissivitet, kompensation för reflekterad energi, alarm, datum/tid, signalbehandling (max, min, medeltemperatur, alarmgränser m m). Även dataloggning till internt microSD-kort finns som tillval.
IR-termometern marknadsförs av System Technology Sweden AB.

Comments are closed.