Inviger utbildningscenter i Indien

Idag inviger Scanditron – ett bolag inom affärsområde Production Technology i Kamic Group – ett nytt utbildningscenter i Chennai, Indien. Centret kommer erbjuda avancerade processutbildningar för den regionala elektronikindustrin. I och med detta uppges Scanditron ta ett viktigt steg i en långsiktig satsning på den indiska marknaden för elektroniktillverkning, en stor marknad som dessutom är i snabb tillväxt.

 

– Vi tror starkt på den indiska marknaden och det är väsentligt för oss att vara här då allt fler av våra befintliga europeiska kunder lägger delar av sin produktion i Indien. Samtidigt finns många lokala indiska men även amerikanska elektroniktillverkare representerade här och som vi också kommer erbjuda våra tjänster. Behovet av högkvalitativ processutbildning är stort redan idag, och det kommer att öka både i takt med antalet tillverkare och som följd av den alltmer avancerade teknik som nyttjas i regionen, säger Björn Johnsson, chef för affärsområde Production Technology.

I utbildningscentret kommer Scanditron tillhandahålla olika IPC*-utbildningar men också andra praktiska utbildningar riktade till operatörer, underhållstekniker och programmerare. Utbildningarna genomförs med stöd i den senaste tekniken och på toppmodern produktionsutrustning från exempelvis DEK och Vitronics Soltec. Om kunden önskar kan Scanditron även genomföra skräddarsydda utbildningar i kundens anläggningar och på kundens egna maskiner.

Utbildningarna leds av både svenska och indiska instruktörer. Chef för utbildningcentret är Per Edin som är IPC-certifierad instruktör (IPC Master Trainer) och har 15 års erfarenhet av elektroniktillverkning, enligt ett pressmeddelande.

Anm. * IPC är en USA-baserad branschorganisation för elektroniktillverkare som tar fram världens mest använda och accepterade kvalitetsstandarder för elektronikproduktion.

Comments are closed.