Intertek bygger ut sitt LED ljuslaboratorium

Intertek Semko i Kista meddelar att de håller på att utveckla ett av Sveriges mest avancerade ljusmätningslaboratorier för LED-armaturer och LED-lampor.

Från och med den första september 2012 blev det förbjudet att tillverka och importera glödlampor inom EU. Glödlamporna har steg för steg fasats ut och ersatts med halogen-, lågenergi- och LED-lampor.

Nya regler och direktiv ställer ljustillverkarna inför nya utmaningar. Bland annat ställs nya krav på elsäkerhet, EMC (elektromagnetiska störningar), ErP (energieffektivitet) och EMF (elektromagnetiska fält). Från och med 2013 måste dessutom RoHS-direktivet (avs. kemikalier i elektrisk och elektronisk utrustning) följas för att man ska få CE-märka sina produkter.

De allt strängare kraven innebär mer omfattande dokumentation från provningar och tester av lampor innan de får säljas på marknaden. Och hos Intertek arbetar man nu för högtryck.

– Efterfrågan på provning och certifiering av LED-lampor ökar lavinartat, säger Mikael Pettersson, ljusexpert på Intertek Semko AB.

Interteks ljuslaboratorium i Kista har under våren 2012 byggts ut med sofistikerad utrustning för mätning av ljusfördelning, ljusflöde och färgspektrum. Ljusfördelning mäts i alla vinklar med en goniometer och ljusflöde och spektra mäts i en integrerande sfär. Företaget mäter dessutom färglikformighet hos lampan så att hela ytan som belyses har samma färg.

Inom en snar framtid kommer labbet även utökas med utrustning som stresstestar lampor i syfte att bedöma lampornas livslängd. Livslängden på LED lampor är > 10 000 timmar.

Comments are closed.