Internationella spetsutbildningar inom produktionsteknik

Det finns en ökad efterfrågan på online- och flexibel utbildning inom produktionsteknik, både från ”vanliga” studenter som från ökade industriella behov för kompetensutveckling från företag. Det hänger samman med en mer mobil och internationell marknad för företag och arbetskraft. Nu utvecklar därför Högskolan Väst onlineutbildningar på avancerad nivå och forskarnivå.

– Högskolan bedriver idag världsledande forskning i produktionsteknik och är väl etablerade i forskningssammanhang internationellt. Nu behöver vi också få till fler internationellt gångbara spetsutbildningar som kan nå utanför Sveriges gränser, säger Kristina Eriksson, projektledare på Högskolan Väst.
Genom att bygga onlineutbildningar som ges internationellt kan Högskolan Väst vara med och stärka industrin såväl nationellt som internationellt. Industrin idag är inne i en förvandling, starkt kopplad till den ökade digitaliseringen. Att produkter blir mer och mer IT-tekniskt avancerade, ökad robotisering och mer automatiserad produktion är andra områden som är påtagliga.
– Vi vill göra pedagogiska satsningar för att bli en komplett utbildnings- och forskningsmiljö inom området produktionsteknik – hela vägen från grundnivå till forskarnivå och att det ska vara möjlighet att bygga kompetens via onlineutbildning.
Den forskning som bedrivs idag inom produktionsteknik sker i nära samverkan med industriföretag. Denna samverkan blir också basen i utformade av kurser, där företagen i allra högsta grad kommer att vara delaktiga i utformning, framtagning av innehåll och upplägg. Nyckelaktörer i projektet är GKN Aerospcae, Innovatum och Brogrens Industries AB. Till detta kopplas VIT University i Indien och University College of Northern Denmark där samarbete kommer ske kring både lärar- och studentutbyte liksom forskningssamarbete.
Projekt MOULIN – Master Online har som utgångspunkt forskningsmiljön Primus där forskning inom teknik kopplas samman med forskning inom lärande. Primus bygger vidare på tre av Högskolan Västs etablerade forskningsområden:

Produktionsprocesser
Produktionssystem
Industriellt arbetsintegrerat lärande, I-AIL

Teknik och lärande i nya kombinationer kan till exempel ge effektiva verktyg för att industrin snabbare ska kunna dra nytta av forskningsresultat på sina marknader.
– Med hjälp av MOULIN-projektet är målet att fylla det gap inom Primus som finns med den idag ganska regionala rekryteringsbasen, till att nå ut globalt, säger Kristina Eriksson.
Projektet finansieras av KK-stiftelsen initialt med 4,4 miljoner kronor med sikte på att kunna utökas med fler delprojekt framöver. Förhoppningen är att kunna erbjuda en första utbildning redan i slutet på 2019.

Comments are closed.