HF-konferens på Fårö 12 – 14 augusti

Den nittonde HF-konferensen, HF 19, tillsammans med ett långvågssymposium, LW 19, kommer att hållas på Fårö, den 12 – 14 augusti.

Liksom tidigare hålls konferensen vecka 33 på Fårö kursgård. Datumen är valda för att möjliggöra möten i Stockholm under följande torsdag och fredag.

HF19 och LW 19 organiseras av NRS, stiftelsen Nordiska RadioSamfundet, tillsammans med WRAP International AB och Försvarets Materielverk. NRS är en förening som samarbetar med SNRV, Svenska Nationalkommittén för radiovetenskap, som är den svenska grenen av URSI (Union Radio-Scientifique Internationale.
WRAP utvecklar programvara för att hantera och planera radiospektrum.
Organisationskommittén rekommenderar konferensdeltagarna att ankomma senast söndagen den 11 augusti. Förläggningen är öppen under helger för privatpersoner och för affärsmöten. Industrin har möjlighet att ställa ut sina produkter under konferensen.

Läs mer om program, anmälning och avgifter på http://www.nordichf.org/index.htm?index2.htm&2

 

Comments are closed.