Intels köp av Movidius snabbar på utveckling mot drönare och robotar

Intel fortsätter sin köprunda av företag och tar nu över Movidius Technology. Med det snabbar man på en utveckling mot mer avancerat datorseende, något som kan utnyttjas inom t ex drönare, robotar och ”headset” för virtuell verklighet i spel eller professionella tillämpningar som exempelvis digitala säkerhetskameror.

Intels RealSense innebär att man avser att bygga eller förvärva kritiska teknologier för att utveckla sin ställning inom datorseende och perceptuell datoranvändning.
RealSense innebär bland annat tredimensionellt djupseende. För att förstärka detta paradigmskifte har Intel gjort flera förvärv inom området för självlärande maskiner och kognitiv datorbehandling. Målet är att skapa en helt ny värld av möjligheter för att avsyna objekt och att förstå  scenarion, från godkännande till spårning och navigering. En grund för det är att enheterna blir smartare och mer spridda och att de bygger på specialsystem på chip (SoC).
Med köpet av Movidius får Intel tillgång till högpresterande SoC-plattformar för datorseende. Dessutom ger förvärvet algoritmer med inriktning på djupt lärande och djup bearbetning, navigation och kartläggning, liksom naturlig interaktion och bred expertis inom embedded för datorseende och intelligenta maskiner.

Comments are closed.