Intelligenta strömsensorer

LEM har utvecklat Rogowski-strömsensorn ”ART” för att mäta ström på upp till 10 000 A AC och däröver. ART tillgodoser kraven för IEC 61869-standardens klass 1 noggrannhet utan behov av extra komponenter som exempelvis motstånd eller potentiometrar, som med tiden kan ge avdrift.

 

Dessutom utnyttjar ART “Perfect Loop”-teknik, en patenterad spolklämma, som utesluter den onoggrannhet som orsakas av känsligheten för ledarens placering i slingan, och som ger robust och snabb tillslutning (“Twist and Click”).
Intern skärmning ingår som standard för att skydda mot externa fält, förbättra noggrannheten och optimera prestanda för mätning av låg ström.
ART möjliggör också frånkoppling av den spole som ska detekteras med hjälp av en säkerhetsförslutning via en specialutformad öppning, vilket är värdefullt när den används med en mätare. Den kan användas i tillämpningar som kräver en skyddsnivå på upp till IP 67.
LEM har även tagit fram ATO-serien av mättransformatorer med delad kärna i två mekaniska utformningar, med diametermått på öppningen för primärledaren på 10 mm respektive 16 mm. 32 modeller finns för att passa olika strömområden och typer av utgångar (ström eller spänning).
ATO-modeller med strömutgång ger förhållandet 1 mA/A med klassnoggrannheten 3, medan ATO-modeller med spänningsutgång finns med förhållanden på antingen 225 eller 333 mV vid IPR (primär märkström), med klassnoggrannheten 1, enligt IEC 61869-standarden.
Det är inte nödvändigt att koppla bort den primärledare som bär den ström som ska mätas när ATOn installeras eftersom den är lätt att haka fast. Den fästs lätt på primärledaren tack vare ett system av kabelklämmor integrerade i kapseln. ATO-modellerna kan även monteras i elskåp på DIN-skenor tack vare en adapter för DIN-skenor.
Tillämpningar för intelligenta elnät såsom exempelvis kraftverk, hushållens energistyrsystem, batteriövervakningssystem, substationer för medellåg-/låg spänning, sub-mätning, elfordonstationer och solkraftverk integrerar allt fler strömsensorer för att tillse tillförlitlig integrering av distribuerad förnybar energi, energilagring, produktion och förbrukning. Detta leder till att fler strömsensorer implementeras för att möjliggöra kontrollrum för att automatisera, fjärrövervaka och dela realtidsdata för utrustningen.
ART- och ATO-seriernas strömsensorer är CE-märkta och tillgodoser IEC 61869-standarden.

Comments are closed.