Intel satsar på lågprisservrar

Trenden mot billigare serverdatorer och serverplattformar gör nu att Intel lanserar nya referensplattformar baserade på billiga standardiserade x86-servrar.

De tre strategiska referensarkitekturer är tänkta att göra det möjligt för it- och telekombranscherna att accelerera utvecklingen av hård- och mjukvara för mjukvarudefinierade nätverk (SDN) och virtualisering av nätverksfunktioner (NFV). Presentationen av de nya arkitekturerna skedde under Open Networking Summit-konferensen i Santa Clara, USA.
– Att virtualisera nätverket på en standardiserad x86-plattform är nästa naturliga steg i arbetet med att skapa en intelligent och skalbar infrastruktur med stora förbättringar i alla led, säger Eric Levander, chef för Intels Network Infrastructure Competence Centre. Tillverkare får tillgång till en enhetlig plattform att utveckla funktioner på, operatörer får en arkitektur som skalar efter behov ända ut till ändpunkterna och användare kommer att få en bättre upplevelse med nya tjänster och märkbart bättre prestanda.
Referensarkitekturerna, som är riktade mot infrastrukturmarknaden för telekom samt moln- och företagsdatacentra, kombinerar öppna standarder för SDN och NFV med branschledande hård- och mjukvara från Intel. Genom att integrera SDN och NFV på standardiserade x86-plattformar blir det möjligt att sänka kostnader för både utrustning och drift samtidigt som det blir möjligt att skapa nya och innovativa tjänster som tidigare nätverksinfrastrukturer inte tillåtit.
Med de nya plattformarna hoppas naturligtvis Intel att kunna motarbeta den trend mot billiga ARM-baserade servrar som har vuxit fram de senaste åren.

Comments are closed.