Intel ökar med 25 procent

Första kvartalet 2011 omsatte Intel 12,8 miljarder dollar, en ökning med 25 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Företagets bruttomarginal var 61 procent, en minskning om två procentenheter jämfört med samma kvartal föregående år, men rörelsevinsten ökade ändå med 21 procent, till 4,2 miljarder dollar. Nettovinsten ökade med hela 29 procent, till 3,2 miljarder dollar.
Det här innebar en vinst per aktie på 56 cent, vilket är en ökning med 30 procent jämfört med samma kvartal föregående år.

Comments are closed.