Intel och Nvidia sluter fred

Intel kommer att betala 1,5 miljarder dollar till Nvidia i en patentuppgörelse. De båda bolagen har också kommit överens om ett gemensamt, långsiktigt licensavtal.

"Detta avtal avslutar den rättsliga tvisten mellan bolagen, bevarar patentfreden och ger skydd som möjliggör fortsatt frihet för produktdesign", säger Doug Melamed, Intel senior vice president och chefsjurist.

"Det gör det också möjligt för företagen att koncentrera sina insatser på innovationer och utveckling av nya produkter."

Comments are closed.