Intel lanserar entreprenörskapstävling

Intels VD Paul Otellini presenterade i går 2010 Intel Challenge vid World Congress on Information Technology i Amsterdam.

Intel Challenge är en tävling för universitetsstudenter, som genom att skicka in sina bästa affärsidéer tävlar om 150 000 dollar för att förverkliga idén. Bidragen kommer att bedömas utifrån deras positiva samhälleliga effekter samt deras potential för avkastning genom kommersialisering av nya tekniker, såsom halvledare, nanoteknik samt mobil och trådlös teknik. Intel uppskattar att över 10 000 bidrag kommer att skickas in till Intel Challenge de närmsta tre åren.
Otellini berättade även att Intel kommer att investera ytterligare i utbildning och teknisk kompetens genom en ny målsättning att nå 100 länder med Intels utbildningsprogram och tekniska verktyg, samtidigt som man expanderar den globala PC-marknaden genom att från och med 2014 förse 100 miljoner nya studenter och lärare med datorer årligen. Denna 100×100-satsning är en del av Intels World Ahead-program, som syftar till att förse nästa miljard användare i tillväxtmarknaderna med hållbar och prisvärd teknik. Sedan World Aheads lansering har Intel ökat tillgängligheten till datorer med 40 miljoner enheter genom statliga investeringsprogram, investerat 2,5 miljarder dollar i bredband och WiMAX samt utbildat fler än 7 miljoner lärare i över 60 länder i teknikanvändning i klassrummet.

Comments are closed.