Intel hjälper Stephen Hawking kommunicera

Professor Stephen Hawking, kosmologiforskare och populärvetenskaplig författare, förlamad av ALS, har fått sitt tioåriga kommunikationssystem utbytt av Intel. En rad förbättringar hjälper Hawking att kommunicera avsevärt snabbare med sin omvärld plus att en mängd vanliga datoruppgifter kraftigt förbättrats.


Professor Stephen Hawking

Det nya systemet, som ersätter ett tio år gammalt system, innebär en dramatisk förbättring av Hawkings möjligheter att kommunicera. Själva plattformen som system är byggt på kommer att finnas tillgängligt för forskare och teknologer från och med januari nästa år.
Genom att studera Hawkings akuta behov och hans specifika relation till sin maskin har Intel lyckats skapa en skräddarsydd lösning kallad ACAT (Assistive Context Aware Toolkit). Systemet har potential att bli ryggraden i specialanpassade system som andra forskare och teknologer kan dra fördel av för att hjälpa personer med motorneuronsjukdomar (MND) eller ALS (amyotrofisk lateralskleros) som ibland används som synonym för sjukdomen.
Hawking har en MND-sjukdom som är besläktad med ALS och hans tillstånd har fortsatt försämrats över åren. Han är idag nästan helt och hållet förlamad och kommunicerar enbart med stöd av teknik.
– Medicin har tyvärr inte kunnat bota mig, säger Stephen Hawking, så jag måste ta hjälp av teknik för att kunna kommunicera och leva. Intel har stöttat mig i nästan tjugo år och hjälpt mig göra det jag älskar varje dag. Utvecklingen av det här systemet har en potential att förbättra livet för handikappade personer runt om i världen och ge förutsättningar för mänsklig interaktion samt möjligheten att överbrygga hinder som tidigare inte gick att komma förbi.
Ett forskarteam med en mängd olika discipliner från Intel Labs har arbetat under tre år tillsammans med Hawking för att ersätta hans befintliga kommunikationssystem med modern teknik. Hawking har själv varit ett ovärderligt stöd i arbetsprocessen och bidragit med löpande återkoppling för att hjälpa Intel med utvecklingen av systemet. Resultatet av arbetet innebär att Stephen Hawking nu kan skriva dubbelt så snabbt och vanliga datoruppgifter som att använda en webbläsare, hantera epost och dokument, spara, redigera och växla mellan uppgifter har blivit tio gånger bättre.

Comments are closed.