Intel banar väg för Internet of Things

Med Quark SoC X1000 och Atom E3800-processorfamiljen ger sig Intel in i "Internet of Things". Quark SoC X1000 inkluderar felkorrigerande kod (ECC) och industriellt temperaturområde för industri- energi-och transportmarknaderna. Intel presenterar planer för accelererad utveckling och driftsättning av sakernas Internet (Internet of Things eller IoT) genom intelligenta enheter samt skapande av system bestående av system genom att koppla samman äldre system med modern molnteknik och därmed möjliggöra analys av information från ändpunkt till ändpunkt.
Som ett led i arbetet lanserar Intel ett antal nya produkter och tekniker, som utvecklats för detta ändamål. Detta inkluderar bland annat nya funktioner i Intel Quark SoC X1000 såväl som den nya Intel Atom E3800-processorfamiljen (tidigare Bay Trail-I) samt nya intelligenta gateway-lösningar med mjukvara från McAfee och Wind River.
Antalet uppkopplade maskiner har ökat med 300 procent under de senaste fem åren enligt en rapport från McKinsey Global Institute. Detta är till stor del på grund av nyttan med IoT-teknik och dess förmåga att möjliggöra större effektivitet i förhållande till driftkostnader för de påverkade branscherna. Företag står inför allt större problem med fragmentering, interoperabilitet och säkerhet i takt med att fler och fler enheter kopplas upp varje dag. För att lösa dessa problem levererar Intel integrerade och skalbara mjuk- och hårdvarulösningar utvecklade specifikt för att möta markandens behov hela vägen från enhet till molnet.

Skalbart
Med en strategi omfattande ändpunkt till ändpunkt krävs säkrare och mer intelligenta enheter för att kunna filtrera och hantera information lokalt. Intel tillhandahåller en skalbar portfölj med produkter för enheter i nätverkets ytterkanter såsom strömsnåla Intel Quark SoC till kraftfulla Intel Xeon-processorer.
Den nya Intel Quark SoC X1000 ger Intel möjlighet att utöka företagets räckvidd in på nya och snabbt växande IoT-marknader. Produktfamiljen har bland annat felkorrigerande kod (ECC) såväl som industrianpassat temperaturomfång och inbyggd säkerhet. ECC ger hög dataintegritet, pålitlighet och hög drifttid för system som måste vara oavbrutet i drift medan det industrianpassade temperaturomfånget gör att enheter möter kraven för styrnings- och automatiseringstillämpningar inom industrin. Quark-processorn har en Intel Pentium-ISA-kompatibel 32-bitarskärna på 400 MHz.
Den nya Intel Atom E3800-produktfamiljen innehåller bland annat förbättrad media- och grafikprestanda, ECC, industrianpassat temperaturomfång samt integrerad säkerhet. Dessa funktioner hjälper till att minska tid från design till marknad, accelerera dataintensiva tillämpningar och minska strömförbrukningen. Produkten är lämplig för digital skyltning, interaktiva kiosker, intelligenta varuautomater, bankomater och kassaterminaler såväl som bärbar medicinsk utrustning och fordonssystem för underhållning och information.

Gateway-lösningar
Mer än 85 procent av dagens enheter bygger på gamla system, vilket gör att det finns ett stort behov av ett mellansteg för att hantera interoperabilitet istället för att byta ut den existerande infrastrukturen. Intel arbetar med McAfee och Wind River för att hantera denna utmaning genom en ny produktfamilj bestående av intelligenta gateway-lösningar som kopplar samman äldre system. Dessa gateway-lösningar tillhandahåller ett gemensamt gränssnitt och sömlös kommunikation mellan enheter och molnet. Dessa system bestående av system avsedda för industri- energi- och transportmarknaderna hjälper till att säkerställa att data som skapas av enheter och den befintliga infrastrukturen kan delas säkert mellan molnet och intelligenta enheter för analyser.
Denna nya familj med intelligenta gateway-lösningar från Intel bygger på integrerad och testad mjuk- och hårdvara, såsom McAfee Embedded Control samt Wind River Intelligent Device Platform, som gör det möjligt för företag att snabbare skapa och leverera tjänster och tillämpningar och därmed få tid och möjlighet att fokusera på att skapa nya mervärdestjänster. Lösningarna gör att användare på ett säkert sätt kan samla in, filtrera och dela information från nätverkets ytterkant till molnet inom områden såsom övervakning av dyra industritillgångar, automatisering inom tillverkning, automatisering av elnätet och övervakning av fordonsparker.
Intel arbetar bland annat med lösningar för energibolaget Westfalen Weser Energie och för Daikin Applied, som är världens största företag inom området luftkonditionering, ventilation, värme och kylning.
De första av Intels intelligenta gateway-lösningar kommer att omfatta versioner baserade på Intel Quark SoC X100 och Intel Atom E3800-processorfamiljen. Gateway-lösningarna beräknas finnas på marknaden under det första kvartalet 2014.

Comments are closed.