Intel backar igen

Intels kvartalsbokslut visar, inte oväntat, en fortsatt nedgång. Intäkterna minskade med 13 procent och rörelsevinsten minskade med hela 56 procent. Men Paul Ottelini, vd för Intel, tror att PC-försäljningen redan har passerat sin bottennivå och nu är på väg uppåt igen.

Intäkterna för första kvartalet 2009 stannade på 7,1 miljarder dollar och rörelsevinsten blev 670 miljoner dollar. Nettovinsten blev 647 miljoner dollar, vilket motsvarar 11 cent per aktie.
Intel sålde under kvartalet Atom-processorer och chipset för Atom-processorer för 219 miljoner dollar. Det är en minskning på 27 procent jämfört med föregående kvartal. Minskningen beror delvis på fallande priser på Atom-processorer. Övriga processorfamiljer har däremot haft stabila prisnivåer.
Minskningen i bruttomarginal, från 53,1 procent till 45,6 procent, beror enligt Intel framför allt på att produktionsanläggningarna inte har kunnat utnyttjas fullt  ut och på uppstartskostnader för nya anläggningar.

Comments are closed.