Integrerad lastbalansering för batterier

Från Linear Technology kommer en ny bidirektionell komponent för automatisk lastbalansering av batteristaplar. Den är speciellt avsedd för elbilar och liknande högenergitillämpningar.

 

 

Lastbalansering är viktigt i alla sammanhang där battericeller kopplas i serie. Annars kommer efter hand de olika cellerna att ha olika kapacitet och det kompletta batteriet får prestanda motsvarande den sämsta cellen. Oftast görs lastbalanseringen enbart passivt och dissipativt, men LTC3300-1-komponenten klarar att lastbalansera på betydligt mera avancerade sätt. Laddning överförs mellan celler för att jämna ut laddningen och batteriet kan både laddas snabbare och får längre livslängd.
LTC3300-1 är avsedd för seriekopplade Litium-Jon-celler eller LiFePO4-celler. Komponenten fungerar som styrkrets i ett transformatorkopplat bidirektionellt system för lastbalansering. Varje komponent kan balansera upp till sex seriekopplade celler. Laddning kan överföras mellan en vald cell och 12 eller fler närliggande celler. All balansering kan göras oberoende och samtidigt med laddnings/urladdningsströmmar upp till 10 A. Överföringseffektiviteten är upp till 92 procent.
Styrningen av balanseringskomponenterna sker via ett SPI-kompatibelt seriegränssnitt, där flera komponenter kan seriekopplas utan behov av optokopplare eller isolatorer.
 

Comments are closed.