Annons

Intäkter och orderingång ökar för NI

Det går bra för National Instruments. NI tillkännagav idag rekordintäkter på 333 miljoner dollar för fjärde kvartalet (Q4), vilket är 13 procent högre än under samma kvartal i fjol. Orderingången ökade med 11 procent i samma jämförelse. Det är främst beställningar på över 100.000 dollar som ökar, +36 procent.

EBITDA, eller resultatet före räntor, skatter och avskrivningar, var 73 MUSD eller $ 0,57 per aktie under det fjärde kvartalet.

GAAP bruttomarginalen var 75 procent, upp 10 procentenheter från Q4 2013. Totala GAAP rörelsekostnader var 194 MUSD, en ökning med 4 procent jämfört med samma period förra året.

GAAP Rörelsemarginalen var 17 procent under Q4, med ett GAAP rörelseresultat på 55 MUSD upp 39 procent jämfört med samma period 2013.

– Vi har byggt, och fortsätter driva vårt företag för långsiktig, hållbar tillväxt, säger Dr James Truchard, NI:s vd och medgrundare. Under flera decennier har vi framgångsrikt lyckats lotsa verksamheten genom olika ekonomi- och valutacykler, och vi är beredda att hantera kortsiktiga störningar till följd av valutakursförändringar. Vår differentierade plattform fortsätter att leverera enligt vår strategi att minska kostnaderna för våra kunders system och samtidigt växa vår verksamhet på de lönsamma marknaderna.

Geografiska intäkter i amerikanska dollar för Q4 2014 jämfört med Q4 2013 var upp 5 procent i Americas, upp 8 procent i Europa, upp 24 procent i Östasien och upp 11 procent på tillväxtmarknaderna. I fasta valutakurser ökade omsättningen med 10 procent i Europa, 26 procent i Östasien och upp 23 procent på tillväxtmarknaderna.

Höjdpunkter för 2014

Rekordintäkter på 1,24 miljarder USD, upp 6 procent jämfört med förra året.
Rekord i full utspädning GAAP EPS på $ 0,99, upp 54 procent jämfört med förra året.
Rekord i icke-GAAP fullt utspädning ESP på $ 1,22, upp 39 procent jämfört med förra året.
EBITDA på $ 213 miljoner eller $ 1,67 per aktie
Utdelning av $ 76 MUSD, eller $ 0,60 per aktie

Utsikter för Q1 2015

– 2014 var ett år med stora framgångar för NI. Vi levererade en stark avslutning på året med rekordintäkter, rekordvinst och rekord i kontanter. Våra medarbetare presterade väl och styrkan i vår differentierade plattform fortsatte att ta marknadsandelar, säger Alex Davern, National instruments COO och CFO. Även om vi är försiktiga med tanke på den makroekonomiska miljön är vi fokuserade på att utnyttja våra tidigare investeringar för att driva på en fortsatt intäktstillväxt. Vi är övertygade om vår förmåga att fortsätta att göra framsteg mot våra icke-GAAP mål på 18 procents rörelsemarginal.

– Bolaget räknar med att få se en betydande motvind för vår USD intäktstillväxt på grund av effekterna av förstärkningen av den amerikanska dollarn. För närvarande förväntar vi oss att denna påverkan minskar vår YoY USD intäktsökning med cirka 500 punkter under Q1, så att vår tillväxt i fasta valutakurser skulle vara fem procentenheter högre än vår USD intäktstillväxt. Denna beräkning bygger på nuvarande valutakurser och kan förändras när valutakurser fluktuerar under resten av kvartalet.
Anm:
Bolagets icke-GAAP-resultat utesluter effekterna av aktiebaserade ersättningar, avskrivningar på förvärvsrelaterade immateriella tillgångar och förvärvstransaktionskostnader och omstruktureringskostnader.

Comments are closed.