Inspekterar pastatryck i fem dimensioner

MEK Europe BV, som tidigare hette Marantz Business Electronics, har tagit fram en automatisk avsyningsmaskin av lodpasta som inspekterar i såväl 2D som 3D.

Modell S1 mkII har en en sensor som i denna andra generation samtidigt inspekterar i två och tre dimensioner. MEK anger att maskinen kan upptäcka defekter som tidigare inte har kunnat upptäckas.
Den nya tekniken har mycket mindre toleranser vid inspektion än vad de flesta SPI-system har. I en kombination görs mätningar av sanna ytor, former, volym, avvikelser och höjd. Det innebär att man med Si mkII får ett effektivt verktyg för att stämma av och övervaka inställningar av pastatryck innan problem sprider sig genom hela den pågående produktionen.

 

Comments are closed.