Innovationskontor får 60 miljoner

Regeringen har idag tagit beslut om att fördela 60 miljoner kronor till åtta universitet för att bygga upp innovationskontor. Därefter ska dessa kontor få dela på 50 miljoner kronor per år.

Innovationskontoren ska enligt regeringsbeslutet stödja nyttiggörandet av forskningsresultat genom kvalificerad rådgivning inom bland annat patentering, licensiering och kontraktsforskning. De utvalda universiteten har även ett uppdrag att arbeta mot forskare på de lärosäten som inte har ett eget kontor. De utvalda åtta är; Uppsala universitet, Lunds universitet, Umeå universitet, Linköpings universitet, Karolinska institutet, Kungliga tekniska högskolan, Chalmers tekniska högskola och Mittuniversitet, som även blir samordnare för ett kontor som omfattar Karlstad universitet, Örebro universitet och Växjö universitet.

Comments are closed.