Innovationsbron satsar

Business Incubation and Growth Sweden, B.I.G. Sweden, är Innovationsbrons nya satsning för att få fram fler företag och arbetstillfällen i Sverige.

Den riktar sig till inkubatorer och inkubationsmiljöer som arbetar med utveckling av nya företag med tillväxtfokus Inkubatorerna och bolagen i de tidigare programmen, bland annat IBIP, har genererat 3 600 arbetstillfällen i Sverige.

– Vi har större förhoppningar på B.I.G. Sweden, säger Mikael Hult, affärsutvecklingsdirektör på Innovationsbron.

B.I.G. Sweden är en vidareutveckling av det tidigare programmet IBIP, som initierades av Vinnova 2003 under namnet Vinnkubator. Genom kompetensutveckling, kvalitetssäkring, samverkan och finansiering skapar B.I.G. Sweden värde för Sveriges inkubationsmiljöer så att de i sin tur kan skapa bästa möjliga förutsättningar för jobb i fler och växande företag.

B.I.G. Sweden har ett starkt fokus på utveckling av alla Sveriges inkubatorer, med särskilda satsningar för de starkaste inkubatorerna och möjlighet till särskilda utvecklingsprojekt för samtliga deltagande inkubatorer.

B.I.G. Sweden består av tre delar; Basecamp, Explorer och Summit med olika krav, innehåll och finansieringsnivåer. Gemensamt är visionen att Sverige leder den internationella utvecklingen av inkubatorprocesser där inkubatorerna är motorer i innovationsdriven hållbar regional och nationell tillväxt. Tillsammans kan vi göra stor skillnad, nu och i framtiden

– På Innovationsbron siktar vi uppåt och framåt. Mot nya höjder och bättre resultat. Vi är guiderna som kan hjälpa inkubatorn att utvecklas till nya höjder och nå mål bortom dagens horisont. Vi vet vad som behövs för att lyckas och vi delar gärna med oss genom B.I.G. Sweden, , säger Mikael Hult, affärsutvecklingsdirektör, inkubatorutveckling på Innovationsbron AB.

Comments are closed.