Innovationsår ska ge konkurrenskraft

Regeringens strategi för nyindustrialisering uppges ta fasta på betydelsen av innovation för att skapa konkurrenskraft och jobb. Nya innovationer är nödvändiga för framtidens utveckling, kommenterar fackorganisationen Sveriges Ingenjörer och föreslår därför ett innovationsår så att anställda kan förverkliga sina idéer.

– Vi vill stimulera innovationskraften i svensk industri. Då krävs en långsiktig syn. Med ett innovationsår kan nya idéer få tid att utvecklas till nya framgångsrika produkter och tjänster, säger Johan Sittenfeld, innovationspolitisk utredare på Sveriges Ingenjörer.

En undersökning bland förbundets yrkesverksamma medlemmar visar att var sjätte ingenjör har en idé som skulle kunna utvecklas till en ny produkt eller tjänst, inom företaget eller utgöra grunden för ett nytt. Främsta anledningen till att idéerna stannar på ritbordet är bristen på tid.

– Ett innovationsår skulle gynna både individerna och företagen. Jag är övertygad om att vi skulle se många fler goda idéer bli till verklighet.

Idag kan de ingenjörer som vill testa en ny idé enligt lag ta sex månaders tjänstledigt för att utveckla den. Sveriges Ingenjörer vill gå ett steg längre och förordar därför ett helt år, vilket förbundet också har som ett förslag i pågående avtalsrörelse.

– Innovation och nyföretagande inbegriper ett stort mått av risktagande. Det tar tid att realisera idéer och det kostar att utveckla produkter och tjänster. Kan vi göra det mindre otryggt skulle sannolikt fler ta steget.

Comments are closed.