Inission växer i Finland

Genom sitt helägda dotterbolag Inission Lohja Oy har Inission AB tecknat ett avtal om att förvärva 100% av MLB Electronics Oy (“MLB”). MLB är en av Finlands mest erfarna kontraktstillverkare och har ett brett utbud av tjänster genom hela tillverkningsprocessen. Förvärvet breddar Inissions portfölj och stärker positionen och närvaron i Finland.

Priset för 100 % av MLB-aktierna uppgår till 1,7 MEUR, med en tilläggsköpeskilling på maximalt 0,6 MEUR baserat på MLB:s intäkter för åren 2022 och 2023. Undertecknandet skedde den 21 januari 2022 och tillträdet är planerat till den 31 januari 2022. Aktierna kommer betalas med kontanta medel vid tillträdet.

MLB grundades 1977 och är ett EMS-företag (Electronics Manufacturing Services) med 45 anställda baserat i Lohja, Finland. År 2021 omsatte MLB 6,9 MEUR med EBITDA på 0,6 MEUR. Kundportföljen är väl fördelad och inkluderar kunder inom industri, medicinteknik och instrument.

Efter förvärvet blir MLB ett dotterbolag under Inission Lohja och fortsätter vara en oberoende enhet på kort sikt frånsett att Inission Lohjas VD Pekka Väyrynen, utöver sina nuvarande arbetsuppgifter och ansvar, efterträder Rainer Backman som VD för MLB. På medellång sikt kommer företagen integreras in i varandra för att utnyttja de fördelaktiga synergier som dessa organisationer kan ge varandra.

Kontanttransaktionen är helt finansierad med ett lån på 1,7 MEUR av Inissions bank enligt Inissions standardvillkor. Transaktionen beräknas ha en positiv inverkan på intäkter och rörelseresultat (EBIT) för Inission 2022.

Förvärvet kommer att konsolideras som en del av Inission finanser från den 31 januari 2022.

Comments are closed.