Coronavirus kan påvisas i utandningsluft

I en studie nyligen publicerad i Influenza and Other Respiratory Viruses, kunde forskare från Göteborgs Universitet påvisa förekomst av COVID-19 virus i de mycket små utandade vätskedroppar som PExAs metod samlar in från lungans innersta region, en region som annars är mycket svåråtkomlig för provtagning.

I studien ville forskarna bland annat undersöka om man, med hjälp av PExA kan detektera SARS–CoV–2 (viruset som ger upphov till COVID-19) i utandad luft hos patienter som nyligen diagnostiserats med COVID-19. Insamlingen gjordes bland annat med PExA instrumentet under vanlig andning, hosta samt med PExAs speciella andningsmanöver som anses generera ett moln av mycket små vätskedroppar (en så kallad aerosol) från de minsta luftvägarna längst ner i våra lungor, när de stängs och öppnas. Varje enskild provtagning pågick endast i några minuter.

Tjugofem försökspersoner som testats positiva och elva individer som testats negativa för COVID-19 med vanlig provtagning från näsan ingick i studien. Två av proverna från vanlig andning i PExA, tre av proverna med PExAs speciella andningsmanöver och åtta av PExA hostproverna från försöks­personerna med konstaterad COVID-19 gav positivt utslag i SARS-CoV-2 PCR test. Resultatet var varierande och liknar det som andra forskare har observerat när de har studerat förekomst av SARS-CoV-2 i utandad luft, men är unikt i det att viruset nu observerats i prover som antas komma direkt från de nedre luftvägarna.

– Studien är den första att påvisa förekomst av SARS-CoV-2 virus i icke-invasiva prover som har sitt ursprung från luftvägarna längst ner i våra lungor, en region som anses vara associerad med utveckling av svår COVID-19, säger Jörgen Östling, forskningschef, PExA AB. Resultaten öppnar för ytterligare studier där frågeställningar kring till exempel smittspridning och orsaken till varför vissa drabbas av mild och andra av svår COVID-19, kan adresseras på ett nytt sätt. Dessa vetenskapligt granskade resultat kommer bidra till att skapa intresse för PExAs teknologi bland nya forskargrupper.

Comments are closed.