Inission expanderar

Inission ökade sin försäljning med 41 procent första kvartalet i år jämfört med samma kvartal året innan. Ökningen beror nästan helt på förvärv.

– Inission inleder 2019 med bästa kvartalet i Inission historia gällande omsättning och rörelseresultat, säger Björn Lifvergren, verkställande direktör Inission AB. Försäljningen uppgick till 243 MSEK (172 MSEK) vilket är en ökning på 41%. Exkluderas de förvärv vi gjorde under 2018 har vi en organisk tillväxt på 3%. Resultatet efter finansiella poster hamnade på 14,9 MSEK (8,4 MSEK) vilket motsvarar en marginal på 6,1% (4,3%). Beläggningen i våra fabriker har överlag varit god. Det har renderat i ett högt förädlingsvärde samtidigt som våra kostnader varit stabila.

Comments are closed.