Inission expanderar i Borås

Inission Borås AB har förvärvat Speed Production AB av Speed Group AB, som i sin tur är en del av Ratos. Boråsbaserade Speed Production är liksom Inission kontraktstillverkare inom elektronik och omsatte 2017 ca 50 miljoner SEK. Genom förvärvet kommer Inission att utvidga sin största fabrik och det finns stora förhoppningar på ytterligare tillväxt.

Det pågår en konsolidering i branschen och det är viktigt att kunna erbjuda marknaden både större muskler, bredare kompetens och högre flexibilitet. Flera av Speed Productions kunder befinner sig i en spännande tillväxtfas och förvärvet kommer lägligt för att kunna hantera de behov som uppstår. Speed Production får tillgång till bl a produktionskapacitet i Baltikum tack vare Inissions verksamhet i Tallinn.
Inissions strategi är att växa genom förvärv för att på så vis bli en av de tongivande kontraktstillverkarna i Norden. De senaste sex åren har sex bolag införlivats i Inission och därmed är Inission på god väg att kvala in bland de fem största kontraktstillverkarna i Norden.
– Inission har skapat sig ett rykte om att ta väl hand om sina förvärv och vi har haft ett gott samarbete inför förvärvet, säger Jonas Andersson, Operativ chef Speed Production. Vi har ett gemensamt synsätt på många saker. Jag är därför helt övertygad om att våra kunder och medarbetare kommer att se den nya ägaren som uteslutande positiv.
Preliminär köpeskillingen för förvärvet av Speed Production AB uppgår till 1,9 MSEK baserat på en balansräkning (18-08-31) med en möjlig tilläggsköpeskilling om maximalt 3 MSEK. Hela preliminära köpeskillingen har betalats kontant på tillträdesdagen med egna medel. Den preliminära köpeskillingen justeras senare i enlighet med balansräkningen vid tillträdesdagen. Jonas Andersson i Speed Production kvarstår som operativ chef och säkerställer därmed kontinuitet.

Comments are closed.