Inget fel på Iphone

Klagomål på Apples Iphone har föranlett dagstidningen Göteborgs-posten att låta undersöka hur Iphone klarar 3G-kommunikation. Mätningarna beställdes från Göteborgsföretaget Bluetest AB.
Bluetest AB har utvecklat antennmätkammare enligt principen modväxlande kammare, en princip som passar bättre för att mäta på mobiltelefoner än traditionella mätmetoder. Tekniken beskrevs ingående i Elektronik i Norden. Läs mer om den genom att gå in på vår hemsidas förstasida: Klicka på Årgång 2007/2008 under bilden av senaste numret och gå in på nr 17/2007 sid 29.
Bluetests mätningar visade att Iphone klarade sig väl i jämförelse med Sony Ericsson P1 och Nokia N73. Total isotrop känslighet uppmättes till -105,0 dBm för Iphone, -107,3 dBm för P1 och -106,1 dBm för N73. Beträffande total utstrålad effekt var värdena 18,0, 18,7 respektive 20,1 dBm.
Mats Andersson, vd vid Bluetest AB, anser att värdena ligger inom felmarginalerna.
Testet genomfördes med funktionerna WLAN, GPS och Bluetooth inkopplade, alla tre, eller frånkopplade för att se om detta påverkade nätkontakten. Ingen skillnad i nätkontakten märktes.

Comments are closed.