Infrastruktur till datacenter

Tele2 har valt Coromatic som leverantör av verksamhetskritisk infrastruktur till företagets nya datacenter. Inom ramen för avtalet ska Coromatic säkra kraftförsörjning, reservkraft och kyla till den nya anläggningen som byggs i Stockholmsområdet. Tele2 ställer mycket höga krav på hållbarhet, driftsäkerhet och robusthet.

 

Coromatic valdes som totalentreprenör för kraftförsörjning, reservkraft, kyla och installationsgolv efter ett anbudsförfarande. Just möjligheten att kunna ta ett helhetsansvar, från design till installation, och samtidigt kunna leva upp till Tele2:s krav på hållbarhet, ROI, snabbhet var viktiga anledningar till att valet föll på Coromatic.
Datacentret, som kommer att ligga i en helt ny byggnad, skall vara färdigt för slutbesiktning i oktober 2016. Coromatic skall leverera och installera ett energieffektivt kylsystem med frikyla, kraftförsörjning med UPS: er för avbrottsfri kraft, och ställverk. Utöver detta skall Coromatic leverera en reservkraftsanläggning för att säkra driften vid elavbrott. Kylanläggningen, kraftförsörjningen och reservkraften byggs för kontinuerlig drift utan avbrott.

Comments are closed.