Infinion tillverkar krafthalvledare hos UMC

Infineon Techologies och halvledartillverkaren UMC ökar sitt samarbete till att också omfatta krafthalvledare för fordonstillämpningar.

UMC har de senaste 15 åren producerat logikkretsar åt Infineon. I fortsättningen kommer UMC dessutom att tillverka krafthalvledare. Infineon överför sin Smart Power Technology (SPT9) till UMC och tillverkningen konverteras till 300 mm-wafers. Produktionsstarten hos UMC är beräknad att vara tidigt 2018.

Comments are closed.