Infinera lägger bud på Transmode

Telekombolaget Infinera, med säte i Delaware, USA har lagt ett bud om att förvärva Transmode för cirka 3020 miljoner kronor, vilket motsvarar runt 109 kronor per aktie. Styrelsen för Transmode har beslutat att enhälligt rekommendera aktieägarna att acceptera uppköpserbjudandet.
Erbjudandet består av en kombination av kontanter och aktier i Infinera. 109 kronor per aktie är cirka 13 procent högre jämfört med stängningskursen om 96,50 kronor igår den 8 april. Pod Investment AB, som är den största aktieägaren med sina 33 procent av det totala antalet aktier och röster i Transmode, har förbundit sig att acceptera erbjudandet enligt sedvanliga villkor.

”Samgåendet mellan Infinera och Transmode skapar en av de ledande globala leverantörerna av optiska nätlösningar, innefattande Longhaul- och Metroapplikationer. Den gemensamma globala försäljningsorganisationen utökar täckningen av marknaden samt öppnar upp för en stor del av den växande marknaden för optiska nätlösningar, vilket genererar nya tillväxtmöjligheter. Vidare kan en bredare och förbättrad produktportfölj skapas genom att kombinera expertis från bolaget och Infinera inom OTN, Ethernet och optiska teknologier. Infineras och Transmodes kombinerade verksamhet kommer vara väl positionerad för att möta de utmaningar som uppkommer i samband med att en aktör växer inom industrin för nätverksutrustning, inklusive krav på investeringar i nya marknader och produkter”, skriver Transmode i ett pressmeddelande.

Erbjudandet är villkorat av att Infinera blir ägare till mer än 90 procent av det totala antalet aktier i Transmode och gäller till och med den 17 juli 2015, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.