Infineons radarchip till Bosch

Tredje generationens bilradar från Bosch bygger på SiGe-chip från Infineon.

Bosch nya LRR3-radar (Long Range-Radar) kommer att användas för adaptiv automatisk farthållning (ACC, Adaptive Cruise Control) för distanser upp till 250 m. Det är ett prediktivt radarsystem som är kopplat till ett system för automatisk bromsassistering, kollisionsvarning och automatisk inbromsning vid olycka. Det kommer att börja volymtillverkas av Bosch redan i början av nästa år.
Kretsen byggs i kisel-germanium (SiGe) i stället för i det traditionellt använda, men dyrare, halvledarmaterialet galliumarsenid (GaAs). Kretsfamiljen kallas RASIC, Radar Ssystems IC.
Det amerikanska analysföretaget Strategis Analytics, tror att år 2011 kommer av de då 3 miljoner fordon som utvecklats med någon form av avståndsavkännande varningssystem kommer 2,3 miljoner att vara baserade på radarteknik. Och vid 2014 kommer sju procent av alla nya bilar att vara försedda med sådana system, främst i Europa och Japan.

Comments are closed.