Industrins minsta och effektivaste klocka för PCI

Silicon Labs har utvecklat nya klockgeneratorer, med en eller två utgångar.

Klockgeneratorerna i Si5211x-serien passar speciellt bra för elektronikprodukter där det är brist på utrymme, t ex i stillbildskameror som skall kunna anslutas till PCIe. Kapseln TDFN mäter 3×3 mm och har 10 anslutningar. Därmed är kretsen marknadens minsta klockgenerator för PCI.
Strömförbrukningen, 15 mA, uppges ligga långt under den hos andra motsvarigheter på marknaden.
Jittret hos klocksignalen uppges vara hälften av vad PCI-standarden föreskriver vilket leder till minskad bitfelsfrekvens (”bit error rate”).
Utgången består av ett push-pull-steg. Det krävs inga yttre komponenter. Det skall jämföras med de flesta av konkurrenternas lösningar som kräver fyra resistorer per utgång. Det gör att man kan designa en mikro-stripledning direkt till kretsen utan att behöva lägga in anslutningar för motstånd, vilka kan påverka ledningsimpedansen. Sådana diskontinuiteter kan försämra signalintegriteten.

 

Comments are closed.