Industrifonden investerar i AMRA

Industrifonden investerar 5 miljoner kronor som ett första steg i ett större finansieringsupplägg i Linköpingsföretaget AMRA. Bolaget har utvecklat en unik Internetbaserad analystjänst för standardiserad mätning med magnetkamera av mängden fett och muskler. Detta är av stor vikt vid bedömning av olika fetmarelaterade sjukdomar. Kapitalet ska användas för att expandera verksamheten och certifiera tjänsterna.

 

Fetmarelaterade sjukdomar är ett snabbt växande globalt problem med drygt 1,5 miljarder överviktiga människor i världen idag. Hittills har det saknats säkra och kostnadseffektiva metoder för att detaljerat mäta mängden skadligt bukfett. Istället används enkla manuella mätningar som Body Mass Index (BMI), midjemått och bukhöjd. Dessa mått är dock mycket otillförlitliga, eftersom mängden bukfett kan variera stort mellan personer med samma BMI och midjemått.
Med AMRAs standardiserade mätmetod är det nu för första gången möjligt att exakt mäta mängden bukfett, underhudsfett, leverfett samt muskler i samma undersökning. Denna information är viktig för att tidigt hitta riskpatienter för bland annat diabetes, lever- och muskelsjukdomar, med syftet att sätta in medicinsk behandling så tidigt som möjligt.
Bolaget har redan kunder bland läkemedelsbolag och bedriver stora forskningsstudier i samarbete med akademin. På längre sikt är sjukhuskliniker den viktigaste målgruppen.
– En fjärdedel av världens vuxna befolkning har diagnosen metabolt syndrom vilket ökar risken att drabbas av hjärtinfarkt eller stroke och att utveckla diabetes typ 2, säger Hedvig Andersen, investeringsansvarig på Industrifonden. En bättre diagnos behövs för att vända denna trend och det kan AMRAs unika lösning bidra till.
Bolagets produkt, en Internetbaserad analystjänst, kan hantera bilder från alla de stora magnetkameratillverkarnas teknikplattformar. Produkten har flera tänkbara användningsområden, varav AMRA valt att initialt fokusera på metabola syndromet följt av undersökningar av muskulaturen i samband med muskelsjukdomar och rehabilitering.
AMRA eller Advanced MR Analytics AB är ett avknoppningsföretag från Centrum för Medicinsk Bildvetenskap och Visualisering (CMIV) vid Linköpings universitet.

Comments are closed.