Indiska IR-kameror får sensorer från IRnova

Indiens största försvarselektronikbolag har utvecklat IR-kameror som bygger på en av IRnovas detektorer. Kamerorna kommer att övervaka Indiens långa kuster och gränser.

Under 5 år har IRnova levererat ett flertal olika detektorer för tester och utvärdering till det indiska bolaget för försvarselektronik. De IR-kameror dessa utvecklar planeras att användas bland annat för övervakning av Indiens långa kuster och gränser.
Den nu aktuella långvågiga QWIP-sensorn har upplösningen 640×480 punkter.
Företaget planerar även att använda flera typer av IR-detektorer från IRnova för att kunna optimera kameralösningar för såväl militär som civil användning.
I december undertecknade företagen ett samförståndsavtal (MOU -Memorandum Of Understanding) om ett fördjupat samarbete för att tillgodose det indiska företagets framtida behov inom IR-området.
– Det krävs långsiktighet och tålamod för att jobba i Indien, men vi har nu efter ett intensivt samarbete under många år lagt grunden till en långsiktig affärsrelation. Med hänsyn till det volymbehov som finns för säkerhets- och övervakningsapplikationer i Indien är potentialen för IRnova betydande” säger Ulrika Nordén Lidberg, CEO.
IRnova har sedan avknoppningen från Acreo 2007 lagt stor vikt på att komma in på marknader med stor utvecklingspotential, där tillväxtpotentialen inom IR-området är som störst. Arbetet har intensifierats ytterligare under det senaste året har detta arbete intensifierats ytterligare och har nu börjat ge reellt resultat på ett flertal av dessa marknader.

 

Comments are closed.