Inbyggd matematik i nya LabView förenklar iterativ konstruktion

LabView 2009 presenterades under National Instruments årliga konferens NiWeek i Austin som ”ett signifikant steg  framåt”. Tre viktiga nya egenskaper är utökat stöd för parallellprocessning, stöd för trådlösa sensorsystem  och integrerade matematiska funktioner.

Steget från algoritm till ett färdigt, avlusat och validerat inbyggt system har tidigare varit stort: Man har tvingats utveckla och funktionstesta sina algoritmer matematiskt konstruktionsprogramvara för att sedan överföra denna till konstruktionsprogramvara för hårdvaruimplementeringen. Med den grafiska programvaran LabView2009 kan man genomföra hela flödet i en och samma programvara. Det betyder att utvecklaren bit för bit kan ändra sin konstruktion för att testa resultatet. LabView Math Script RT heter den modul som gör det möjligt att utgå från en matematisk beskrivning.
Tidigare har det oftast behövts ett team av konstruktörer för att klara alla nivåer i utvecklingen. Nu blir det möjligt för en utvecklare att klara hela kedjan.
LabView 2009 har också förbättrats vad gäller utveckling av FPGA-lösningar. Det gäller även utveckling av system  där flera processorkärnor ingår. I LabView 2009 har man även lagt in stöd för virtualisering. Motiven för virtualisering är att kunna köra flera olika operativsystem samtidigt i en dator, t ex Windows och realtidsoperativsystem. Ett annat skäl för att använda virtualisering är att lösa problemet med att hålla flera processorkärnor aktiva i ett multiprocessorsystem.
I LabView 2009 har man lagt in funktioner för att enkelt kunna skapa trådlösa sensornätverk. Sensorerna kan då programmeras via LabView. Detta förenklar uppbyggnaden av trådlösa sensorsystem och möjliggör distribuerad intelligens.
För sådana nätverk har National Instruments tagit fram en ”WSN”-modul som har inbyggd processor, för att exempelvis medelvärdesbilda eller skala mätvärden,  Enheten har lång batterilivslängd genom att sändardelen går ned i viloläge så snart inga ändringar noteras. WSN arbetar med ZigBee-protokollet (IEEE 802.15.4)

 

Comments are closed.