Importen av trådlösa wan-modem från Kina ska utredas

Belgiska Option, som tillverkar trådlösa wan-modem, har klagat på en eventuell kinesisk statlig subventionering, som möjliggör prisdumpning på den europeiska marknaden.

Europeiska kommissionen har inlett en så kallad antisubventionsundersökning avseende import av Wireless Wide Area Networking (wwan)-modem från Kina.

Det belgiska företaget, med produktion i Belgien, Irland och Tyskland, har begärt att en undersökning genomförs på grund av de svåra skador som orsakats av den kraftiga ökningen av, vad företaget menar, uppenbart statligt subventionerad import av wwan-modem till den europeiska marknaden och hänvisar till artikel 10 enligt EU anti-subsidy legislation (Council Regulation 597/2009).
 
Option anser att det är mycket viktigt för Europa att främja en konkurrenskraftig miljö där en rättvis marknad och respekten för tillämplig lagstiftning skyddar alla parter som är verksamma på marknaden. ”Teknikens historia bekräftar att en rättvis konkurrens främjar innovationer och tillväxt. Illojal konkurrens äventyrar jobb, det skadar slutanvändarna och på lång sikt försenar teknisk utveckling”, skriver företaget i ett pressmeddelande.

EU-områdets försäljning av trådlösa wan-modem har ökat från cirka 3 miljoner enheter 2006 till cirka 24 miljoner enheter under 2009. Marknadsandelen avseende importen från Kina har gått från 52 procent 2006 till 96 procent 2009.

Den 10 september 2010 genomförde kommissionen ett så kallat samråd med den kinesiska regeringen i frågan om stöd i enlighet med bestämmelserna i den grundläggande antisubventionsförordningen. Dialogen mellan parterna uppges varit konstruktiv men gav inte en ömsesidigt godtagbar lösning före inledningen av undersökningen.

Länk till mer information.

Comments are closed.