Imec och Tarec i samarbete om effektsnål trådlös överföring

Forskningsinstitutet Imec och Tarec utökar sitt samarbete för att utveckla ASIP för effektsnål, felkorrigerad trådlös överföring med hastigheter på åtskilliga Gbit/s.

ASIP är en förkortning av application-specific instruction-set processor. Med avstamp från sitt tidigare fruktbärande samarbete utökar nu Imec och Tarec sina ansträngningar att vidareutveckla sina lösningar runt en ASIP som i trådlösa överföringar med flera Gbit/s med låg effekt kan genomföra paritetskontroller och framåtriktad felkorrigering. Parterna talar i sammanhanget om en ASIP för att genomföra LDPC, low-density parity check, FEC, forward error correction.
Den programmerbara LDPC-lösningen uppfyller standarder som 802.11ad (60 GHz) och 802.11ac. Lösningen sägs utkonkurrera de hårdvarulösningar som idag finns, med avseende på genomströmningshastighet och energieffektivitet.
– Ett starkt konstruktionsflöde för ASIP är kritiskt för att uppnå konkurrensmässiga konstruktionsfördelar i fråga om kostnad, prestanda och effekt i rekonfigurerbara radiolösningar, säger Liesbet Van der Perre, som är ”green radio program director” inom Imec.
– Target Compiler Technologies  erbjuder en mycket konkurrenskraftig teknik inom detta område.  Vi är positiva till att förlänga våra licenser och vårt partnerskap för utveckling tillsammans med dem, och vi ser fram emot att gemensamt skapa nya genombrott inom digital konstruktion för nästa generationens applikationer och teknologier.

 

Comments are closed.