IMEC i framkanten på IEDM

IMEC, forskningscentrum inom nanoteknik, kommer att presentera 16 forskningsuppsatser på IEDM, IEEE International Electron Devices Meeting, som hålls 14-17 december i  San Francisco, Kalifornien. Tre av dessa presentationer är ”invited papers”.

Forskningsämnena spänner alltifrån avancerad logik och minnesenheter, 3D integration med optiska in/utgångar  till nya CMOS-baserade bild sensorsystem och tunnfilmstransistorer .
En av höjdpunkterna är en demonstration av den första 10 Gbit/s elektroabsorberande modulator för optiska förbindelser på chip-nivå, utförd i en integration av kisel och grafen. Dessutom kommer IMEC att presentera betydande framsteg när det gäller utvecklingen av en Ge FinFET med den första industrianpassade ”inversion-mode relaxed” Ge n-FinFET som skalas ner till 15 nm fen-bredd och under 40 nm gate-längd.
Ytterligare tekniska presentationer avser de framsteg som gjorts i att förstå de mekanismer som påverkar RRAM och dess val av prestanda och tillförlitlighet.
Imec kommer också att presentera en vinkelrät magnetisk tunnelförbindning (MTJ) för överföring av magnetisk spinmoment  i ett magnetiskt RAM (STT-MRAM), tillverkat i under 20 nm tekniknod. I sessionen för tunnfilmselektronik kommer IMEC att presentera industrins första tunnfilmstransponder för ultralåg effekt på en folie. Konstruktionen banar väg för IoT-tillämpningar.
Den fullständiga listan över IMEC s tidningar på IEDM 2014 omfattar:

Skalning av avancerade minnen
*  En högströms (> 1 MA/cm2) och mycket olinjär (> 1000) skalbar dubbelriktad väljare i TiN / amorft kisel/ TiN. Den har utmärkt tillförlitlighet. Dess variabla påverkan på prestanda i en 1S1R-matris diskuteras. L. Zhang et al., IMEC och KU Leuven.
* Progressiv, jämfört med abrupt, återställning i konduktiva bryggkomponenter:  Celano et al, IMEC, University of Gent och Università  La Sapienza gör en tomografistudie av en C-AFM.
* Om att förstå hur programmeringspulser och elektrodmaterial påverkar kvarhållande egenskaper i skalade RRAM-celler av Ta2O5, talar Chen et al., IMEC.
* En Co/Ni-baserad p-MTJ-stack för under 20 nm i fristående minnen med hög densitet eller  i högpresterande minnesapplikationer beskrivs av Kar et al, IMEC.

Avancerad skalning av logik
* Den första demonstrationen av en 15 nm-WFIN n-FinFET i ”inversion-mode relaxed” n-FinFETar i germanium med Si-cap-fri RMG och NiSiGe source/drain besktrivs av Mitard et al, IMEC.
* RTN och pBTI-inducerad tidsvariabel ersättning av high-k InGaAs FinFETar. Franco et al, IMEC, TU Wien och KU Leuven.
* Grindade och STI-definierade ESD-dioder i FinFET-technologier på avancerad bulk. Chen et al, IMEC, TSMC och KU Leuven.
* Perspektiv på framtida teknologinoder för lågeffekts tunnel-FET, med Verhulst et al, IMEC, som inbjuden talare.
* Ett integrationsupplägg för en ny high k/metal gate i CMOS (diffusion och Gate-ersättare) för att undertrycka asymmetrisk gatehöjd och som i hög grad följer en termisk budgetteknik för minnen, Ritzenthaler et al, IMEC, Micron och SK-Hynix.
* NbTi för Ge pMOSFET: Förstå defekter och möjliggör en uppskattning av livstid," Ma et al, Liverpool John Moores University och IMEC.
* BTI-tillförlitlighet avancerade stackningar av gate för komponenter i nya material efter kisel: Utmaningar och möjligheter". Groeseneken et al, IMEC. Detta är ett inbjudet ”paper”.

Optisk I/O
* Bredbands 10 Gb/s elektroabsorberande modulator i grafen på kisel för att få optiska länkar på kiselnivå, Hu et al, IMEC och Gents universitet.

3D Integration
* Effekter av 3D Integration på 7 nm hög rörlighet Channel apparater som arbetar i ballistiska regimen," Guo et al, IMEC och Synopsys, Inc.

Bildsensorsystem
* Förbättrad integration av tidsfördröjda bilder genom en teknik för inbäddad CCD i CMOS, De Moor et al, IMEC.
* En CMOS-kompatibel, integrerad strategi för hyper- och multispektrala, Lambrechts et al, IMEC, i ett inbjudet föredrag.

Kretsar med tunnfilmstransistorers

* En ultralåg transponder i tunnfilmsteknik på folie med under 1 V som matningsspänning, Ke et al, IMEC och KU Leuven.

 

Comments are closed.