IIS delar ut miljoner till Internetprojekt

Internetstiftelsen i Sverige, IIS, delar ut totalt 2,9 miljoner kronor till 14 Internetfrämjande projekt. Bland dessa har Interactive Institute två projekt som fått finansiering – Makermovies och Augus.

 

Augus syftar till att tillgängliggöra museumupplevelser för personer med funktionsvarianter. Projektet ska ta fram ett ljudstyrningssystem som är användarvänligt, plattformsoberoende och som bygger på öppen mjukvara
– Vi vill göra projektet tillgängligt för alla, även mindre museer med liten budget. Därför är öppen mjukvara något vi vill arbeta med. Det stöd vi får från Internetfonden kommer användas till att göra Augus, som vi valt att kalla det kommande systemet för, enkelt att implementera och använda för alla museer. Tanken är att vi ska vara klara med allt i början av 2017, säger Niels Swinkels, projektledare på Interactive Institute.
Det andra projektet som fått finansiering är Makermovies, ett projekt för att skapa korta, tydliga instruktionsfilmer för distribution via Youtube. Filmerna ska fungera som verktyg för personal inom skola, fritid och kulturverksamhet och stötta dessa i arbetet med makerkultur och skapande med IT som material. Målet är att producera 30 till 50 filmer under den öppna licensen Creative Commons. Filmerna som ska vara cirka 2-4 minuter långa distribueras sedan fritt på nätet. Projektledare för Maker Movies är Carl Heath.
Bilden i inledningen är ett collage och en fri artistisk tolkning. Den är ej representativ för hur projekten i texten kommer presenteras. Fotot på Vasaskeppet som använts i collaget är taget av Pedro Szekely och används under licensen CC BY-NC-SA 2.0.

Comments are closed.