Ideon Innovation rustar

Företagsinkubatorn Ideon Innovation i Lund har fått en ny affärskoordinator i Patrik Andersson som också kommer att driva den dagliga verksamheten. Tidigare verksamhetsansvarige Mikael Kipowsky blir chef för hela den samlade inkubatorsverksamheten på Ideon Science Park och personalstyrkan på inkubatorerna kommer  att förstärkas ytterligare. I november förra året fick Lund Bioinkubator en ny affärskoordinator i Evy Lundgren-Åkerlund och nyligen har Patrik Andersson tagit över rodret på systerinkubatorn Ideon Innovation. Tidigare verksamhetschefen Mikael Kipowsky tar steget upp till att bli övergripande inkubatorchef på Ideon Science Park och ser förstärkningarna och utbyggnaden som ett steg i tiden.
– Vi har tjatat i flera år nu om hur högkonjunkturen gjort att storbolagen sugit upp de entreprenörer som annars kan tänka sig att starta eget och utveckla innovationer. Nu har konjunkturen svängt och då är det dags att göra slag i saken och satsa rejält istället för tvärtom, säger Mikael Kipowsky,
Ideon Science Park kommer alltså att satsa rejält på sina inkubatorer under 2009. Ytterligare en person ska anställas som affärsutvecklare, en verksamhet som i dag till största delen tas om hand av externa konsulter. Personalen på Ideons inkubatorer hoppas därmed kunna komma närmare sina bolag och erbjuda en personligare coachning. Inkubatorerna kommer dock även fortsättningsvis att ha flera externa konsulter för att kunna skräddarsy affärsutvecklingen så mycket som möjligt för varje inkubatorföretag.

Comments are closed.