ICES-konferens om embedded

På onsdag nästa vecka (0902) håller embeddedorganisationen  ICES sin andra årliga konferens. Konferensen behandlar trender och utmaningar för både industri och högskola. ICES är en samarbetsorganisation mellan KTH och industrin. Bland annat kommer professor Werner Damm från Offis att titta på utmaningar när det gäller konstruktion och verifiering. Talare från Stoneridge, Micronic och Prevas tar upp de industriella utmaningarna och KTH-representanter talar om teknologitrender på KTH. Paneldebatten behandlar utmaningarna för kommande år och i den finns bland andra Bud Lawson, Eric Giertz och Werner Damm.
Mer information finns på  http://www.kth.se/itm/centra/ices/calender/ices-events-calendar/1.38108?l=en_UK&date=2009-09-02&orgdate=2009-09-01&length=1&orglength=30

Comments are closed.