IC volymtillväxten ner men ASP går upp

Den årliga genomsnittliga tillväxttakten på marknaden för integrerade kretsar förväntas vara mycket starkare mellan 2011-2021, jämfört med den genomsnittliga marknadstillväxten under de senaste 15 åren. Och det är det genomsnittliga, årliga försäljningspriset (ASP) som driver på marknaden, enligt en analys från IC Insights.

Även om tillväxten för levererade IC-komponenter förväntas vika spås det genomsnittliga försäljningspriset (ASP) att öka och bidra till att spä på den genomsnittliga årliga IC marknadstillväxten till 8,0 procent per år från 2011 till 2021, en ökning med 54 procent jämfört med den 5,2-procentiga årliga, genomsnittliga tillväxten för IC-marknaden under perioden 1996 – 2011 (se tabell nedan).

Men uppenbarligen finns det betydande hinder som möter branschen, inklusive oroliga globala ekonomier och många tekniska hinder för att förbättra tillverkningsprocesser – men IC Insights tror ändå att IC-marknadstillväxten kommer att förbättras, trots dessa och andra utmaningar.

Som framgår av tabellen har antalet levererade IC-enheter varit grunden för tillväxt inom IC-industrin under de senaste 15 åren, i genomsnitt med 9,5 procents tillväxt per år. Under de närmaste 10 åren förväntas den genomsnittliga årliga tillväxttakten för levererade IC-enheter att minska till 7,0 procent per år, då svag global BNP kyler ner efterfrågan på elektroniska system och integration resulterar i fler funktioner på ett och samma chip.

Som kvittning mot en inbromsning av tillväxten av antalet enheter ökar istället det genomsnittliga försäljningspriset, vilket bedöms vara drivkraften för IC-marknadens tillväxt fram till 2021. De genomsnittliga IC försäljningspriserna sjönk i genomsnitt med 4,0 procent årligen under 1996-2011. Men fram till 2021 beräknas IC ASP öka med i genomsnitt 1,0 procent per år, vilket resulterade i en 8,0 procentig genomsnittlig IC-tillväxt på marknaden under 2011-2021.

Förbättringarna avseende IC ASP kan tillskrivas flera faktorer inklusive:

  • Med inga nya ”entry-point”-möjligheter är IC-industrin nu stängd för nya stora tillverkningsstartups. Detta kommer att bidra till att dämpa överinvesteringar i nya fabriker.
  • Överföring till Fab-lite foundry. Detta bör leda till mindre ”överspenderanden” för IC tillverkningkapacitet.
  • CAPEX som procent av omsättningen. Efter att ha nått 21 procent under 2011 förutspås det här förhållandet minska till 19 procent 2012 och till 15 procent i slutet av årtiondet.
  • Förseningar i att föra över produktionen till 450mm. Kommer att försena nästa fas av kostnadsreduceringen i IC-tillverkningen (14nm, EUV, 3-D-transistorstrukturer etc.).

Som ett resultat av dessa och andra trender inom industrin förväntas det långsiktiga IC ASP att stabiliseras och leda till en IC marknadstillväxt på 8,0 procent per år fram till 2021, enligt ett pressmeddelande.

Comments are closed.