Annons

IAR Systems skriver ner icke relevanta produkter

IAR Systems Group AB gör nedskrivningar på preliminärt sammanlagt 116 MSEK, på individuella immateriella utvecklingstillgångar som inte längre är relevanta produkter.

Det handlar främst om produkter inom säkerhetsområdet (94 MSEK), men också en del inom embedded. Nedskrivningarna är av engångskaraktär och påverkar inte kassaflödet.

– Ledningen har nu gått igenom både vår etablerade affär inom utvecklingsverktyg och vårt nya säkerhetserbjudande, ”, säger Ann Zetterberg, CFO för IAR Systems. De förändringar som genomförts i produkterbjudande, affärsmodell och säljstrategi föranleder nedskrivningar som ger en engångseffekt i Q4 med ca 116 mkr. Vi har en fortsatt stark finansiell position med stark underliggande lönsamhet för att ta IAR Systems tillbaka till solid tillväxt.

IAR kommer att fokusera på ett färre antal områden där bolaget har potential att generera goda, framtida intäkter. Affärsmodellen inom IoT-säkerhet skiljer sig från utvecklingsverktyg, då den syftar till säkerhet i produktion av enheter, snarare än i utveckling av dessa. IAR Systems och Secure Thingz har annonserat ett flertal partnerskap med programmeringshus och molnleverantörer som Microsoft den senaste tiden för att skapa en sådan kedja av oavbruten säkerhet från design till produktion. I en sådan kedja uppstår intäkten vid produktionstillfället och är av royaltykaraktär, snarare än licens per användare.

– Vår bedömning är att vi nu kan erbjuda marknadsledande säkerhetsteknik med en modell i partnerskap med flera aktörer som maximerar säkerhet, produktionseffektivitet och tid för våra kunder, säger Richard Lind, VD för IAR Systems.

Comments are closed.