IAR får höga betyg för ARM-kompilator

I årets CoreMark-test får återigen svenska IAR toppbetyg för sina C7C++-kompilatorer för ARM Cortex-M. Det gäller också den nya Cortex-M7-kärnan.

De senaste testerna visar följande värden för olika processorer med IARs C/C++-kompilator (CoreMark/MHz):
5,01 för ST STM32F756NGH6 (Cortex-M7)
3,4 för Freescale Kinetis K70 (Cortex-M4)
3,32 för Atmel SAM3SD8CAU (Cortex-M3)
2.46 för Atmel SAM D20 (Cortex-M0+)
2,2 för ST STM32F051C8 (Cortex-M0)
CoreMark-testen är utvecklad av den icke-vinstdrivande organisationen EEMBC. Testresultatet gör det lätt att jämföra olika processorkärnor och kompilatorer.

Comments are closed.