Digitalisering i skolan skall förbättra undervisningen

Teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, ett nytt digitalt hjälpmedel för elever inom matematik och ett system för digitala prov. Det är några av de innovationsprojekt som nu får finansiering genom VINNOVAs satsning på digitalisering för framtidens skola.

Projekten som nu får finansiering ska ta fram produkter eller tjänster inom digital teknik som utgår från elevers, lärares eller skolpersonals behov och som kan bidra till att undervisningen i skolan förbättras.

– Många skolor delar ut datorer eller läsplattor till eleverna, men om vi verkligen ska tillvarata möjligheterna med den digitala tekniken så behövs det innovation även av pedagogik och undervisningsmetoder, och det är en av anledningarna till att vi gör den här satsningen, säger Daniel Forslund, chefsstrateg på VINNOVA.
Det är 18 innovationsprojekt som får finansiering med sammanlagt 14 miljoner kronor:

Quirkbug – every school a hackerspace, Sparklitech AB, Tom Tits, Ideofon, IDEA society, får 500 000 kronor. Quirkbug är ett digitalt kit till teknikundervisningen, lekfullt med sugrör och sensorer.

Analysinstrument för uppföljning av elevers lärprocesser, Me Analytics AB, får 600 000 kronor för är ett uppföljningsverktyg som kan analysera grupper eller skolor i realtid. Verktyget baseras på aggregerad info från elevrapportering.

Skaepiedidh – Framtidens skapande i skolan, Luleå tekniska universitet, Luleå kommun, AB Centek, får 1,7 miljoner kronor. Skaepiedidh är en webbaserad plattform för hantering av olika experiment och recept för skapande.

Utveckling av en modell för datalogiskt tänkande för svenska grundskolan, Linköpings universitet, får 1,1 miljoner kronor. Systemet skall ta fram och testa modell/material för datalogiskt tänkande (computational thinking) för svensk skola.

Schackmemo, Utsiktstornet AB, Karolinska Institutet, får 790 000 kronor för ett webbaserat redskap som ska träna arbetsminne och koncentrationsförmåga.
Digital skola för alla, Funka nu AB, får 300 000 kronor för en läromedelsplattform för funktionsnedsatta.

Integrerad professionell utveckling – metod och digitalplattform, Stockholms stad, Årstaskolan, får 290 000 kronor för en digital plattform för kollegial träning och lärande.

Framtidens skola är redan här – Digitala provsystem för bättre lärande, Stockholm institute of communication science Stics AB, Brüggemann system AB, Handelshögskolan Stockholm, får 1,4 miljoner kronor. Systemet gör digitala prov, examinationer och utvärdering av kunskaper i skolan.

Teach Trail, Popdevelop AB, får 350 000 kronor. Teach Trail är en digital tjänst för att hitta, använda och integrera läromedelsresurser från Internet.

Digitalt hjälpmedel för elever inom matematik, Smartera AB, får 300 000 kronor. Företaget har tagit fram teknologi för att effektivisera inlärning av matematik.

GPSlektion.se, bygg lektioner med koordinater, Södertörns friskola, får 90 000 kronor för en tjänst som skall skapa gps-baserade lektioner.

Innovativt verksamhetssystem för skolan, Föreningen sambruk, imCode partner, får 1,8 miljoner kronor. Systemet är en öppen och modulär skolplattform, baserad på öppen källkod.

Ny teknik för tidig upptäckt av läs- och skrivsvårigheter, Karolinska institutet, Järfälla kommun, Trosa kommun, får 2,2 miljoner kronor. Systemet kan upptäcka dyslexi tidigt genom mätning av ögonrörelser.

Meningsfullt skrivande: Utveckling av universell digital pedagogik och skrivverktyg, Invigos AB, FOU-institutet för virtuella Lärmiljöer, Dyslexiförbundet, får 500 000 kronor för ett digitalt skrivverktyg, som lär och motiverar elever att skriva. Det beaktar särskilt behov hos elever med skrivsvårigheter.

Eqidz, Peppy Pals2, Eqidz AB, får 300 000 kronor för spel som utvecklar barns emotionella intelligens.

DidPack, ALVERA AB, Umeå Universitet, får 790 000 kronor för ett verktyg för didaktisk paketering av digitala lärresurser.

Geoskolan, Lantmäteriet, Geodatasekretariatet, Sweco Position, Gävle kommun, Metria, Sveriges geologiska undersökning, Stockholms universitet, får 500 000 kronor för en digital lärresurs baserad på geografisk information och interaktiva kartmiljöer med färdiga lektionsförslag.

MOSAIK: Möten, Omvärld, Samförstånd, Insikt, Kommunikation, Chalmers, Freinetskolan, Härryda kommun, får 790 000 kronor för applikationer som stödjer klassrumsdiskussioner med målet att eleverna ska kunna förstå och leva sig in i hur andra tänker.

VINNOVA stödjer även testmiljöer för digitalisering i skolan.

Comments are closed.