I Nokias vision är världen programmerbar

Nokia satsar stort på kombinationen 5G, ”cloud”, datasäkerhet och analyser av ”big data” för att skapa helt nya möjligheter.

I sin beskrivning av telekommunikationens  utveckling pekade Jan Lundgren, vd för Nokia Networks i Sverige, ut fyra markanta utvecklingssteg: Fast internet, mobilt internet, ”Internet of things” och slutligen nästa stora steg som man benämner ”Programmable world”.

Jan Lundgren, Nokia Networks.

– Steget mot ”Programmable world” har redan inletts. I realiteten innebär detta att man inte bara samlar in data (”big data”) utan också skapar lösningar där man använder dessa data.
Big data kan exempelvis ge information om mobiltrafiken via olika ”siter” och data kan användas för prediktering om hur man bör ställa om mellan LTE och 3G för att få bästa relation mellan täckning och kapacitet.
– För några år talades mycket om ”appar”. Till glädje för oss har nu näten kommit i fokus igen.

Trafikvarning i realtid
I en programmerbar värld kan man exempelvis öka trafiksäkerheten genom uppkopplade fordon.  Dessa skickar ut sina GPS-baserade positioner och data lagras i ”molnet”.  Ett övervakande system kan räkna ut om exempelvis en bil tvärbromsar för något hinder och ge kommando till de efterföljande bilarna att bromsa.
Under 2014 ITS, ”Intelligent Transpond System)”, i Detroit presenterade Nokia ett system som kunde lämna varningar till bilisterna, en varningssignal som aktivera bilarnas bromsljus. Systemet byggde på mobilkommunikation via LTE.
Ett problem i sammanhanget är en fördröjning mellan varsebliven fara och bromsning. Utan trådlösa system får man räkna med minst 300 ms.  Om bilarna sinsemellan kommunicerar med 802.11p , så kallad D2D, ”device-to-device”, kan fördröjningstiden minskas till 50 ms.
Genom att lägga upp informationen i ”molnet” och tillämpa LTE-”advanced”-kommunikation, samtidigt med D2D kan reaktionstiden hamna på 37 ms.
En av de stora fördelarna med 5G är att fördröjningstiden avsevärt kan förkortas. Så genom att byta ut LTE mot 5G förkortas fördröjningen till 2,5 ms.

Virusexplosion
Idag förekommer fler än 2 miljoner typer av virus i våra mail.
– Varje år ökar antalet virustyper med 500 procent i Androidtelefoner! Problemet drabbar även IoT där 70 procent av dagens anslutna enheter saknar virusskydd.  Till det kommer den mycket kraftiga ökningen av mängden data.
Det berättade Lauri Oksanen, utvecklingschef vid Nokia Networks.

Lauri Oksanen

Nokia har en lösning i att virus tas bort i själva infrastrukturen som ger varje operatör möjlighet till att ta sitt ansvar.  Det kan på ett signifikant sätt reducera riskerna för virusattacker mot IoT. Inte minst viktigt är detta vid automatiserad trafikledning och i trafikvarningssystem.

Ökad hastighet
I begreppet 5G ligger även ökade datahastigheter, bland annat för att kunna nyttjas av IoT. Förra veckan demonstrerade Nokia Networks, tillsammans med National Instruments, på 73 GHz-bandet lyckades uppnå 10 Gbit/s i en 5G-prototyp.
Idag utnyttjas bara kring 20 procent av mobilnätens kapacitet. 80 procent av tiden är tomgång. Så är det för att man skall klara de perioder då kapaciteten utnyttjas hårt. Nokia Radio Cloud separerar täckning och kapacitet för att kunna utnyttja näten effektivare.

 

Comments are closed.