Hygienisk bullerdämpning

Från Ecophon kommer en ny generation akustiksystem för olika typer av arbetsmiljöer med höga krav låg bullernivå men också på hygien.

Elektronikindustrins och laboratoriers krav på hygien och känslighet för partiklar gör att man traditionellt använder släta hygieniska ytmaterial på golv, väggar och tak. Nu går det att dock att kombinera god hygien med effektiva akustiksystem som sänker ljudnivån.
Akustiksystemet Ecophon Hygiene Protec har hög förmåga att absorbera ljud. Systemet har utrustats med nyutvecklad partikelavvisande yta som är anpassad till elektronikindustrins stränga renhetskrav. Ecophon Hygiene Protec är framtaget för torra miljöer där man vill ha kontroll över och minimera antalet luftpartiklar.
För laboratorier med krav på låg halt av luftpartiklar har Ecophon utvecklat ett hygieniskt akustiktak Ecophon Hygiene Labotec. Systemet har en partikelavvisande yta samt ett dolt bärverk som medger en slät takyta som förebygger partikelansamling.

 

Comments are closed.