Annons

Hur mycket är en volt?

Det visste Tobias Bergsten från SP i Borås att berätta. Det visar sig att nästan alla nationer har en egen definition av vad en volt är. Tobias gillar den ryska volten bäst.


En av SPs Josephson-arrayer. Ca 8000 Josephson-övergångar. Mikrovågsfrekvens 70 GHz. Max spänning 1,2 V

För att råda bot på förvirringen och hoppa över hela historiken med alla tidigare voltdefinitioner förkunnas därför att den nya volten kommer att bestämmas med hjälp av Josephsons effekt.
Dock är det ännu inte helt klart med storleken på Plancks konstant som figurerar i formeln ovan.
Josephsons övergångar kan kopplas i serier och aktiveras för att samarbeta tillsammans, som om de vore DAC (Digital till Analog Omvandlare) och bilda sinusvågor.
Omvandlingshastigheten är än så länge måttliga 500 000 omvandlingar per sekund.
Josephsons strukturer trivs som bäst i flytande helium pga deras supraledande natur.
Kan hända att de nya supraledarna som påstås fungera över vattnets kokpunkt (idag: +129 grader Celsius) kan ge forskningen en puff framåt, något som vi skrev om för ett tag sedan. Hur som helst, SI-systemet behöver ses om, vilket skall ske inom ca 3 år.
Så vi får vänta med spänning på den nya definitionen av 1 V baserad på Josephsons effekt.
Dessutom skall 1 A definieras om vid samma tillfälle – med elektronladdning som bas.


Tobias Bergsten, SP

Comments are closed.