Huawei utvecklar 5G i Göteborg

Kinesiska telekomjätten Huawei lägger mer av sin teknikutveckling i Göteborg. Det är Göteborgsregionens specialistkompetens inom mikrovågor som fäller avgörandet.
Huawei låter sitt kontor i Göteborg växa med ett utökat ansvar för basstationer för 5G, med särskild inriktning mot höga frekvenser.

– Göteborg har ett unikt kunnande inom mikrovågsteknik och antennteknik sedan lång tid tillbaka, genom företag som Ericsson, Saab och Ruag, och även Chalmers, säger Mats Högberg, chef för Huaweis Göteborgskontor.
5G innebär nästa stora steg för trådlös dataöverföring, med högre kapacitet, säkrare uppkoppling och mycket högre datahastigheter.
– Det blir möjligt att koppla upp bussar, bilar och tåg på ett helt annat sätt än i dag. Sedan tror jag väldigt mycket på att använda trådlös teknik för bredband i landsbygd, säger Mats Högberg i Business Region Göteborgs intervju.
Kompetensen är eftertraktad, men Mats Högberg räknar med att hitta de personer han behöver rekrytera.
– Det är en utmaning men det finns väldigt mycket kompetens i Göteborg. Jag ser positivt på de möjligheterna.
Huaweis satsning i Göteborg är ett styrkebesked för Göteborgsregionen. Den bedömningen gör Erik Behm, specialist på ICT inom Business Region Göteborg.
– Det är betydelsefullt att ledande företag väljer att satsa i Göteborg. Men det är också viktigt med nätverk som Microwave Road och att trygga den långsiktiga kompetensförsörjningen, säger han.
Utöver klustersamarbetet Microwave Road pekar Erik Behm bland annat på Chalmers kompetenscentrum för antennteknik, CHASE, som ett av flera exempel på Göteborgsregionens styrkor inom detta område.

Comments are closed.