Huawei och ZTE förnekar spioneri

De kinesiska telekomföretagen Huawei och ZTE förnekar amerikanska anklagelser om att en del av deras utrustning skulle ha installerats med mjukvarukod för att underlätta spioneri, rapporterar flera mediabolag i USA.

En kommitté bestående av amerikanska lagstiftare är i slutskedet av en undersökning om de två företagens påstådda förbindelser med den kinesiska regeringen och om deras telekommunikationsutrustning kan användas för att utföra spionage mot amerikanska företag och infrastruktur. Oron över deras samarbete med den kinesiska regeringen och militären har skadat företagens expansionsplaner i USA. Kommitté frågade i veckan ut ledande befattningshavare från de två företagen som en del i en pågående utredning om deras verksamhet. Utskottets ordförande, Mike Rogers sa att det hade funnits oro angående de två företagens roll i påstått spionage.

– Vi har hört rapporter om bakdörrar eller oförklarlig ”beaconing” från den utrustning som säljs av de båda företagen", sa Rogers.

Beaconing förklaras som en process som gör att näten självt reparerar nätverksproblem.

– Huawei har inte, och kommer inte att äventyra vår globala kommersiella framgång eller integriteten hos våra kunders nät till tredje part, regering eller annan, någonsin", ska Charles Ding, vp för Huawei, ha sagt under utfrågningen och fortsatte;

– Även om Huawei följer den kinesiska regeringens lagar och regler har den (regeringen) inte något inflytande över företagets dagliga verksamhet, investeringsbeslut, vinstutdelningar och bemanning. Samma sak är det med Folkets befrielsearmé (PLA).

Charles Ding menar att Huaweis verksamhet i USA har hejdats och skadats av ogrundad, ospecifik oro som antyder att det finns ett hot mot säkerheten och klargjorde att Huawei aldrig har skadat något land eller någon av sina kunder.

Zhu Jinyun, ZTE vp för Nordamerika och Europa, nekade också till anklagelserna och säger att det inte fanns något lömskt med det sätt som företagets utrustning fungerar. Han upprepade flera gånger att ZTE är det mest transparenta, offentligt ägda företaget i Kina och arbetar oberoende från den kinesiska regeringen.

Zhu sade senare att påståenden om att ZTE:s telekomutrustning innehåller bakdörrar för spionage har fabricerats och inte är faktabaserade. Han kritiserade även kongressen för att överväga ett lagförslag som skulle blockera kinesiska företag från att få tillgång till den amerikanska marknaden.

Kommitténs ordförande Mike Rogers sa att källor utomlands har berättat för kommittén att det finns skäl att ifrågasätta säkerheten hos de båda företagens utrustning.

– Dessa varningar är särskilt oroande med tanke på att kinesiska aktörer " också är världens mest aktiva och ihållande förövare av företagsspionage”.

Kommittén förbereder att släppa hemliga och öppna rapporter i början av oktober som sammanfattar resultaten av undersökningen.

Comments are closed.